Nó có ý nghĩa gì khi con chó của bạn theo bạn vào phòng tắm?


Nếu con chó của bạn theo bạn vào phòng tắm, đó có thể là kết quả của bản năng động vật và tâm lý đóng gói của chúng. Những con chó làm điều này được gọi là “chó Velcro”, do chúng muốn được gắn bó với bạn. Chúng có thể theo bạn xung quanh, thậm chí vào phòng tắm, để bảo vệ một phần đàn của chúng.

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: