Việc xoa mũi cho chó khi đi tiểu có hiệu quả không?


Không bao giờ dụi mũi chó vào nước tiểu hoặc phân, hoặc trừng phạt chó vì “tai nạn”. Điều này sẽ dạy con chó của bạn sợ bạn và nó có thể trốn khi phải “đi”. Việc chó tự giải tỏa ra bên ngoài không phải là bản năng; việc họ không đi ngủ là điều đương nhiên.

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: